OBELEŽAVANjE

 

Čipovanje pasa i mačaka predstavlja trajno obeležavanje životinje, aplikacijom mikročipa u telo životinje, tačnije pod kožu u regiji vrata, sa leve strane. Obeležavanju podležu svi novorođeni psi i mačke koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije, i to najkasnije 90 dana od datuma rođenja, odnosno prilikom prve vakcinacije protiv besnila.

Aplikaciju mikročipa vrši veterinar,a sama procedura traje veoma kratko i skoro je bezbolna. Svaki mikročip ima jedinstven broj koji se sastoji od 15 cifara. Nakon aplikacije mikročipa veterinar u centralnu bazu unosi broj mikročipa, podatke o životinji i o njenom vlasniku. Na ovaj način svi važni podaci o životinji, kao i o vakcinacijama nalaže se u Registru pasa i mačaka i redovno se ažuriraju.

Po izvršavanju obeležavanja psa ili mačke, vlasniku se izdaje pasoš koji predstavlja jedinstveni identifikacioni dokument životinje. U pasošu se kao i u registru pasa i mačaka nalaze svi važni podaci o vlasniku kao i o samoj životinji i u njega se unose podaci prilikom svake vakcinacije kao i prilikom tretmana protiv parazita.

U slučaju gubitka ljubimca i njegovog pronalaska od strane druge osobe, jednostavnim očitavanjem čipa mogu se naći ime vlasnika i njegov kontakt.

SVE USLUGE

PORODILjSTVO

Porodiljstvo

PORODILjSTVO Najdraži posao, definitivno.Po toj vrsti usluge je ambulanta dobila ime (Gravida-graviditet) - Odredjivanje termina ovulacije - citovaginalni bris I ...
vakcinacija

Vakcinacija

VAKCINACIJA Imamo tu sreću da živimo u doba kada je dostupna preventiva protiv nekih od najopasnijih bolesti po naše ljubimce ...
obeležavanje

Obeležavanje

OBELEŽAVANjE Čipovanje pasa i mačaka predstavlja trajno obeležavanje životinje, aplikacijom mikročipa u telo životinje, tačnije pod kožu u regiji vrata, ...