INTERNA MEDICINA

 

Veterinari ambulante Gravida imaju dugogodišnje iskustvo u dijagnostikovanju i lečenju oboljenja unutrašnjih organa. Svakom pacijentu se pristupa sa velikom pažnjom i posvećenošću, ne bi li se došlo do tačne i blagovremeno postavljene dijagnoze, kao i do najpogodnije terapije za svaki slučaj ponaosob.

 

Gastroenterologija

Oboljenja digestivnog trakta pasa i mačaka su raznolika i veoma učestala. Najčešće su praćena simptomima poput povraćanja, dijareje, gubitka apetita i posledično dehidratacije. Nakon što se postavi dijagnoza, lečenje ovih oboljenja se bazira na nadoknadi tečnosti, primeni antibiotika, lekova koji smanjuju lučenje želudačne kiseline, restrikciji unošenja hrane ili pak stimulisanju apetita…

 

Stomatologija

Skidanje kamenca, ekstrakcija mlečnih i stalnih zuba, terapija stomatitisa

 

Porodiljstvo

Kastracije i sterilizacije, veštačko osemenjavanje, određivanje optimalnog vremena za osemenjavanj

SVE USLUGE

PORODILjSTVO

Porodiljstvo

PORODILjSTVO Najdraži posao, definitivno.Po toj vrsti usluge je ambulanta dobila ime (Gravida-graviditet) - Odredjivanje termina ovulacije - citovaginalni bris I ...
vakcinacija

Vakcinacija

VAKCINACIJA Imamo tu sreću da živimo u doba kada je dostupna preventiva protiv nekih od najopasnijih bolesti po naše ljubimce ...
obeležavanje

Obeležavanje

OBELEŽAVANjE Čipovanje pasa i mačaka predstavlja trajno obeležavanje životinje, aplikacijom mikročipa u telo životinje, tačnije pod kožu u regiji vrata, ...